Logo

FOLLOW US ON

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & The boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat de besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van die oefening is ervoor bij zorgen dat besturen belanden bemand en geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn in het nakomen van hun verplichtingen; en dat daarginds betrouwbare processen zijn om aan het basisvereisten te voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden zijn met een taak dat zij en hun medebestuursleden vervullen, de boardevaluaties en de feest van de directiekamer langs board software verschillende belangrijke dimensies te kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek met The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op dezelfde schaal van 1 tot 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en 1 “niet met allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board betreffende de vaardigheden en belevenis beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden bij hun handelsbedrijf.

the boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) betreffende de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) zijn van mening dat hun bedrijf het prestaties met individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Langduriger aandacht aan individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om een prestaties met de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts beslist bescheiden tevredenheid over een dynamiek van de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en slechter geworden dan de helft (46% procent) zijn ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening datgene een deel van de bestuurders dezelfde te uitgestrekte invloed bezit op beslissingen van het raad betreffende bestuur (een dynamiek dat “een bestuur binnen beslist raad” wordt genoemd). Het typische directeur is betreffende mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat die persoon niets effectief is. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkel raadsevaluaties benutten om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak uitgevoerd door een general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. De onderzoekt zoals of de bedrijf zijn comités bij de passende manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet aan de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; en of het bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen deze in overeenstemming zijn met de zogenaamde beste praktijken die sinds bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van een raad zijn om het bijdrage betreffende individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek met bestuursleden erbij beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens toegeven, wordt deze oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier verricht en bij veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding is een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender ben, biedt de beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste toeval tot verbetering door het rollen, het bijdrage en de effectiviteit van allemaal bestuurslid te onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ORDER NOW. 0795700700 Dismiss

WhatsApp chat